Produkty a služby

Investiční celky

Ekologie

Naše firma se specializuje na dodávků následujících souborů:

 • malé a střední čistírny a čističky odpadních vod a zpracování kalů
 • linky na zpracování odpadních prachů
 • linky pro regeneraci a využití druhotných surovin
 • spalovny pro malé a střední podniky
 • kanalizace a kanalizační systémy

Ochrana životního prostředí se stala celosvětovou záležitostí vzhledem k tomu, že další pokračování v jeho znečišťování či spíše devastaci ohrožuje samotnou existenci života na Zemi.
Vývojové týmy fy CHEPOS se snaží pomoci řešit rozsáhlou problematiku ochrany životního prostředí v těch oblastech, kde má CHEPOS výzkumně-vývojové a technické předpoklady, t.j.:

 • čištění odpadních vod
 • úprava (výroba) pitné vody
 • desulfurizace a denitrifikace kouřových plynů
 • odsiřování spalin v elektrárnách
 • recyklace plastového odpadu
 • vakuová pyrolýza: polypropyleny, polyetyleny, polystyreny, PET plasty

Ze široké škály čistíren odpadních vod CHEPOS nabízí a dodává čistírny průmyslových odpadních vod a čistírny zemědělských, odpadních vod. V úpravnách vody, lépe řečeno výrobě pitné vody, dodávaných firmou CHEPOS je využíván ozon namísto dříve, ale i dnes ještě stále užívaných halogenů (chlor, fluor). V aplikaci procesu ozonizace spolupracuje CHEPOS s francouzskou společností TRAILIGAZ COMPAGNIE GÉNÉRAL DE L'OZONE.

Další oblastí aktivity fy CHEPOS jsou jednotky na desulfurizaci a denitrifikaci kouřových plynů, zejména z elektráren, které používají jako palivo uhlí. V této oblasti spolupracuje CHEPOS s německou společností NOELL KRC, která je vlastníkem procesu označovaným jako "mokrá vápencová metoda". Tento proces je úspěšně aplikován v USA, Německu a řadě dalších zemí.

Návrat na začátek • záložka