Produkty a služby

Home > Produkty a služby > Klienti > Investiční celky > Ropa a petrochemie

Investiční celky

Ropa a petrochemie

Více než čtyřicetileté zkušenosti v projektování, dodávkách a výstavbě chemických a petrochemických zařízení dává všechny předpoklady v poskytování těchto služeb partnerům a zákazníkům fy CHEPOS v současnosti i v budoucnu.

Možnosti našich týmů zahrnují:

 • Čerpací stanice pohonných hmot
 • Skladovací zařízení ropných produktů
 • Odsolování vod a zpracování soli
 • Zařízení pro farmaceutiku
 • Aparáty pro chemický průmysl
 • Rozbory a laboratorní testy surovin
 • Výběr optimálních procesů a licensorů
 • Vypracování technicko-ekonomických studií
 • Propočet investičních i provozních nákladů
 • Vypracování jedno nebo vícestupňových projektů
 • Komplexní dodávky zařízení
 • Montáž
 • Provedení komplexních zkoušek
 • Najíždění nových souborů
 • Uvedení do provozu

Prokázání garantovaných hodnot při dodávkách jednotlivých souborů nebo kompletních jednotek pro chemický a petrochemický průmysl a to především pro:

 • Rafinerie ropy
 • Petrochemické výroby
 • Zpracování plynů
 • Výrobu síry
 • Výrobu hnojiv
 • Výrobu agrochemikálií

CHEPOS podle přání a požadavků zákazníků provádí i revamping, retro-fitting a modernizaci stávajících zařízení.

Technická úroveň jak procesů, tak zařízení dodávaných firmou CHEPOS je systematicky sledována a zvyšována v souladu a ve vazbě na všechny platné legislativní a ekologické normy a předpisy. První a zásadní snahou našich týmů je dosažení spokojenosti našich partnerů a zákazníků při vysoké technické úrovni a optimálních investičních i provozních nákladech.

Návrat na začátek
 • záložka