Produkty a služby

Home > Produkty a služby > Investoři

Investoři

Předmětem podnikáni firmy CHEPOS je poskytování odborných služeb a výkon dodavatelských činností - investičních celků v oborech chemie, malotonážní a kvalifikované chemie, ekologie, energetiky, gumárenství, výroby a zpracovaní potravin, nízkoteplotní techniky a strojírenství včetně zařízeni pro skladovaní a manipulaci.  Naše společnost  se z hlediska investičních možností  soustředí na:

  • Zpracování komplexních podkladu pro rozvoj, programy státních orgánu a investorů a rozpracování do konkrétních projektů
  • Technicko-ekonomické zhodnocení podnikatelských záměrů, zejména záměru vyžadujících bankovní úvěr
  • Zabezpečení vazeb ve výzkumně-vývojové základně, zejména mezi základním a aplikovaným výzkumem a uživatelskou sférou.
  • Komplexní koordinací významných úkolu rozvoje a inovace
  • Výběr a návrh užití licenčních fondů včetně servisní a poradenské činnosti při uzavírání licenčních smluv
  • Koordinace a zabezpečení bilaterální, případně multilaterální mezinárodní spolupráce s vybranými podniky ve vybraných teritoriích
  • Provádění expertizní a konzultační činnosti pro zahraniční zákaznicky a tuzemské investory
  • Tvorba a účast při realizaci efektivní marketingové strategie stávajících podniku či nových podnikatelů

  • záložka