Produkty a služby

Home > Produkty a služby > Klienti

Klienti

Základním posláním naší společnosti je rozvoj progresivních know-how a jejich uplatnění v inženýrské podobě, s cílem dosáhnout maximální prosperity. Naše společnost se vyjma inženýrské činnosti zaměřuje také na dodávky kompletních investičních celků z několika průmyslových oborů. Pro klientskou sféru je dále připravena poskytnout následující služby:

Odborně technicko-inženýrské služby
 • Vypracování návrhů aplikací železných a neželezných materiálů včetně plastů v daných oborech
 • Technická pomoc při  zavádění světově uznávaných norem a předpisu .
 • Zpracování projektů na zlepšení organizace vnitropodnikového řízení s vazbou na tržní mechanismus, automatizaci operativního plánování a řízení výroby MTZ, připádně souvisejících oblastí, v četně návrhu a zajištění dodávek výpočetní techniky, realizace komplexního projektového řešení, spolupráce při zavádění VT, včetně poskytování garanci
 • Vypracování předprojektové a projektové dokumentace
Komerční činnosti
 • Zabezpečení výstavby technologických zařízení včetně jejich kompletace formou kusových i komplexních dodávek v tuzemsku i zahraničí
 • Provozování  komerčních činností  zajišťujících  dodávky v rozsahu předmětu podnikání
 • Výkon zahraničně-obchodní činnosti v rozsahu komodit navazujících na předmět podnikání
 • Poradenské služby v oblasti devizově-finanční
 • Organizace finančního zabezpečení modernizačních a investičních programů včetně využití netradičních forem (leasing,barter,trading apod.)
 • Inspekční a kontrolní činnost  (předvýrobní,  výrobní, termínová), zpracování a prodej dodavatelských síťových grafů, inspekce jakosti
 • Provádění průzkumu trhu a akviziční činnosti
 • Provozování komerčních činností pro jiné organizace

Dlouhodobě platné cíle

 • Vytvářet trvalé partnerské vztahy se zákazníky a dodavateli při respektování zásad vzájemně výhodné spolupráce.
 • Permanentně budovat inovačně zaměřený management podniku a všestranně podporovat tvůrčí pracovníky podniku.
 • Udržovat trvalý kontakt se zákazníky - odběrateli, sledovat a vyhodnocovat průběžně funkčnost a ekonomiku realizovaných projektů a zařízení jako jeden z významných faktorů žádoucích inovací.

Pokud máte zájem s námi do budoucna spolupracovat, prohlédněte si naší referenční listinu, kde naleznete seznam úspěšně realizovaných projektů v tuzemsku i zahraničí.


Návrat na začátek • záložka